Zašto su baš igračke važne za dečji razvoj?

Svima je dobro poznat ovaj scenario - pripreme za bebu kreću i pre nego što ona dođe na svet. Ovo se naročito odnosi na pripremanje sobe u kojoj će beba boraviti, konkretno, pripremu kreveca, posteljine, garderobe i igračaka za bebu koje pristižu sa svih strana, neretko čak i pre bebinog rođenja, a pogotovo nakon što se beba rodi. U prve tri - četiri godine, dete uglavnom već ima toliko igračaka da soba podseća na vrtić. U tome, naravno, nema ništa loše. Međutim, veoma je bitan redosled i količina igračaka kojima okupirate bebu. Imajte na umu da igračka nije samo igračka, predmet kojim zabavljte bebu, već je mnogo više od toga. Igračke predstvaljaju prvo i osnovno sredstvo za ranu mentalnu stimulaciju bebe. Budući da se beba rađa veoma malim brojem veza između neurona, u periodu koji sledi najbitnije je razviti što više tih veza. Drugim rečima, prve tri godine bebinog života su ključne za psihomotorni i govorno - jezički razvoj vašeg deteta. Prva godina bebinog života je naročito bitna za razvoj, iz razloga što dete baš u tom periodu nauči više nego bilo kom drugom razdoblju života. Upravo u tom najvažnijem periodu za mentalni razvoj deteta, igračke imaju veoma bitnu ulogu. Izuzetno je važno da dete bude adekvatno stimulisano, odgovarajućim sredstvima i u odgovarajuće vreme. Danas se može naći veliki broj različitih igračaka za bebe, ali nisu sve u svim fazama bebinog razvoja jednako odgovarajuće. Važno je igračke budu prilagođene uzrastu deteta, kako bi na pravi način odigrale svoju ulogu u njegovom mentalnom razvoju. Igračke za bebe treba da budu najrazličitijih vrsta, oblika, tekstura, raznovrsih boja, dimenzija i namena. U prva tri meseca bebe najpre gledaju i dodiruju igračku, dok hvatanje igračke sledi nešto kasnije. Igračke okačene na krevetac, iznad deteta i to visini grudi u ovom periodu su najadekvatnije, kao i mekane, plišane igračke koje će beba dodirivati. Boje su takođe važne za mentalnu stimulaciju bebe, naročito u prvim mesecima života, i najpoželjnije je da u bebinom vidokrugu bude neki kontrast ili jarke boje, koje bi bebi privukle pažnju dovoljno da ih prati pogledom i fokusira se na njih. Nakon trećeg meseca beba počinje sa pokušajima da uhvati ono što vidi, stoga su idealne igračke za ovaj period zvečke jarkih boja i gumene igračke u obliku prstena, odgovarajuće težine i potpuno bezbedne za bebu. Sve igračke za decu moraju biti bezbedne, napravljene od neškodljivih materijala, lagane, mekane, odgovarajućih dimenzija i bez oštrih ivica, jer beba u ovom periodu počinje da stavlja u usta sve što ima u ruci. Nakon petog meseca treba stimulisati razvoj motorike kod bebe. Adekvatne igračke u ovom periodu su u obliku kocke, zatim loptice, šuškavi papiri koje će beba premeštati iz ruke u ruke, primicati ustima, posmatrati i manipulisati njima. Naredni meseci sve do navršenih godinu dana su ključni za razvoj pažnje i koncentracije kod deteta, zatim razvoj fine motorike, uspostavljanje kontrole nad držanjem predmeta u rukama. Nakon godinu dana života, uz pomoć odgovarajućih igračaka dete je stabilizovalo svoju motoriku, pa je ovo period koji zahteva veće intelektualno angažovanje, odnosno smislenu igru, te je dalja odgovarajuća stimulacija deteta izuzetno važna. Ipak, treba biti oprezan i umeren i sa stimulacijom deteta. Pomenuli smo na početku teksta da je bitna količina igračaka koje dajemo detetu. Iako su toliko važne za razvoj, “zatrpavanje” bebe igračkama, čak i onim koje su u tom perioda razvoja adekvatne, mogu izazvati suprotan efekat. Mnogo igračaka, mnogo animacije, odnosno zabavljanja deteta i to od više različitih osoba za redom mogu rezultirati time da detetu pažnja bude rasuta i da ne može lako da se skoncentriše na jednu stvar, što može imati posledice po dalji detetov razvoj. Bolje je detetu davati manji broj igračaka na koje će se ono skoncentrisati i dobro ih proučiti, a zatim zameniti ih drugim, jer na taj način detet vežba koncentraciju, uviđa relacije između predmeta, detaljno se upoznaje sa oblicima i svojim mogućnostima manipulacije. Zato, pažljivo birajte igračke za svoje dete, imajući u vidu specifične potrebe i potencijale deteta u datoj fazi, kako bi igračke sa kojima se vaša beba susreće poslužile svrsi i pomogle vašem detetu da uspešno prelazi sve faze razvoja.

Leave a comment

Related Posts