Politika privatnosti

Politika privatnosti

KOTEX se obavezuje da štiti vašu privatnost i garantuje upotrebu ostavljenih informacija isključivo u svrhe analiza i poboljšanja kvaliteta pružanja usluge. Svi lični podaci koje korisnik sajta popuni u ponuđenim poljima tretiraju se kao strogo poverljivi a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o korisniku sajta i podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika sajta u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, a u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisniku sajta se strogo čuvaju i obrađuju u skladu sa važećim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Podaci o ličnosti se neće činiti dostupnim trećim licima bez izričitog pristanka lica na koje se odnose.

Vaša bezbednost je garantovana jer koristimo najnovije bezbednosne mere da zaštitimo Vaše podatke prilikom posete sajtu ili kupovine u maloprodajnim objektima KOTEX.

KOTEX se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila www.kotex.rs sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sadržaji na Vebsajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. KOTEX ulaže napore da podaci na Vebsajtu budu tačni i precizni ali ne garantuje za njihovu tačnost. KOTEX ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakve greške ili nepravilnosti na Vebsajtu.

KOTEX ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Vebsajta. KOTEX se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Vebsajt ili nemogućnosti da primi bilo koje informacije.

KOTEX može prekinuti u svakom trenutku pristup Vebsajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik, a koja je nastala zbog prekida pružanja usluga na Vebsajtu. KOTEXtakođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vabsajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava KOTEX ili trećih lica.

Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

LIČNI PODACI

KOTEX postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na linku - Politika Privatnosti koji se nalazi na Vebsajtu.

ZAŠTIĆENI ZNAKOVI

KOTEX ® zaštićeni znak, kao i svi drugi žigovi, ilustracije, fotografije, grafizmi i slike koje se nalaze na Vebsajtu su u vlasništvu Kotexa ili trećih lica koji su Kotexu dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

PRIMENLJIVO PRAVO

Sadržaj na Vebsajtu kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Vebsajta regulišu se zakonima Republike Srbije.

Kotex je dužan da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora izvrši isporuku robe, osim ako nije drugačije ugovoreno.

 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o kupovini robe kojim je kupio robu putem sajta www.kotex.rs bez navođenja razloga zbog kojih odustaje od ugovora i to u roku od 7 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno u državinu trećeg lica koje je potrošač odredio.
Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupovini robe koji je zaključen putem sajta kotex.rs, to možete učiniti na sledeće načine:
slanjem obrasca o jednostranom raskidu ugovora elektronski na e-mail adresu info@kotex.rs ili poštom na adresu Kotexa, Bul. Kralja Aleksandra 488a, 11000 Beograd
U slučaju da odustanete od ugovora Vi snosite troškove vraćanja robe i dužni ste da u roku od 7 dana od dana odustajanja od ugovora pošaljete Kotexu kupljenu robu sa računom i popunjenim obrascem o jednostranom raskidu ugovora . Ukoliko Kotex utvrdi da roba koja je vraćena od strane kupca oštećena i korišćena ,Kotex nema obavezu da vrati novac za kupljenu robu. Ukoliko vraćena roba odgovara proizvodnom kvalitetu Kotex je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio robu,na način dogovoren sa Kotexom.
Kupovinom proizvoda dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun.

 

NAČIN IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJA, MESTO PRIJEMA REKLAMACIJA I NAČIN POSTUPANJA PO PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

Saglasno Zakonu obaveštavamo Vas da reklamacije na robu kupljenu putem sajta kotex.rs možete izjaviti elektronski na e-mail adresu info@kotex.rs, ili poštom na adresu Kotexa. Takođe, dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid.
Prilikom dostavljanja robe niste dužni da dostavite ambalažu.

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pisanu potvrdu i elektronskim putem ćemo Vas obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema reklamacije. Dužni smo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili Vašu prethodnu saglasnost.

 

NAČIN PLAĆANJA

Vaše proizvode koje ste poručili i želite da kupite putem sajta www.kotex.rs možete platiti pouzećem ili putem virmana. Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa fiskalnog računa prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje pouzećem se može izvršiti samo u gotovom novcu na ruke kuriru koji Vam je doneo Vašu narudžbinu. Plaćanje putem virmana možete izvršiti na šalterima banka (uplata se vrši na tekući račun br. 160-264580-87 - Banca Intesa). Uplatu vršite na osnovu predračuna koji će vam stići prilikom poručivanja na mail. Po prijemu uplate, vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom na adresu isporuke koju ste naveli prilikom poručivanja.

 

DOSTAVA I CENA USLUGE PREVOZA

Vršimo isporuku od vrata do vrata za sve porudžbine na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskom službom. Troškovi dostave su fiksni i iznose 390,00 dinara. Ukoliko porudžbina prelazi iznos od 3.900,00 dinara usluga isporuke se ne naplaćuje.(ne odnosi se na bebi opremu) To takođe možete videti u poslednjem koraku, detaljnom prikazu Vaše narudžbenice, u kom su obračunati ovi troškovi. Naručivanjem dajete svoju izričitu saglasnost za plaćanje troškova dostave.

 

PREUZIMANJE POŠILJKE

Vaša pošiljka će Vam biti dostavljena putem kurira na adresu koju ste naveli za isporuku, i to u periodu između 8-17h radnim danima. Iz tog razloga Vas molimo da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke, potrebno je da vizuelno pregledate paket kako bi se uverili da ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, potrebno je da odbijte prijem pošiljke i da nas odmah obavestite o tome.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja možete slobodno preuzeti pošiljku i potpisati kuriru dostavnicu i platiti robu ukoliko ste kao način plaćanja odabrali plaćanje pouzećem.

Dužnost kurira je da pokuša da svaku pošiljku uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da Vas kurir pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbine i ugovori novi termin isporuke, ukoliko Vas ne zatekne na adresi koju ste naveli za isporuku. Ukoliko ni tada ne bude mogla da se izvrši isporuka, pošiljka se vraća nama. Po prijemu pošiljke, naša je obaveza da Vas kontkatiramo kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovorili o ponovnom slanju.

 

ODLOŽENO PLAĆANJE I PLAĆANJE NA RATE

Odloženo plaćanje i plaćanje na rate moguće je samo u KOTEX maloprodajnim objektima i to na sledeće načine:
1. Odloženo plaćanje čekovima građana
2. Plaćanje na rate kreditnom karticom Banca Intesa
3. Plaćanje preko administrativne zabrane. Svu potrebnu dokumentaciju koju je potrebno popuniti, odštampati u dva primerka i doneti u neki od KOTEX maloprodajnih objekata možete skinuti ovde.

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za  informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti  kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u  trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost  neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Kotex-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih  naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i  podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim  običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući  mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške  kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Kotexa (i poslovni  partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne  mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno  najsavremenije kriptografske tehnologije.  

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad  Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog  trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U  slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih  kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kotex je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i  Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava  na račun korisnika kartice.

 

PDV

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih  troškova

Osnovni podaci:
Matični broj: 56082131
PIB: 103100869

Prijavi se

Vaša korpa

Nema proizvoda u korpi